ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Стипендии

Учебна 2012/2013 година

Промяна в условията за получаване на ученически стипендии

Учебна 2013/2014 година

Критерии за първи срок

Стипендии за първия срок на учебната 2013/2014 година

Критерии за втори срок

Стипендии за втория срок на учебната 2013/2014 година

Еднократни стипендии за втория срок на учебната 2013/2014 година

Учебна 2014/2015 година

Критерии за първи срок

Стипендии за първия срок на учебната 2014/2015 година

Критерии за втори срок

Стипендии за втория срок на учебната 2014/2015 година

Учебна 2015/2016 година

Стипендии за първия срок на учебната 2015/2016 година

Критерии за втори срок

Стипендии за втория срок на учебната 2015/2016 година

Заповед за възстановяване на стипендия

Учебна 2016/2017 година

Критерии за първи срок

Стипендии за първия срок на учебната 2016/2017 година

Критерии за втори срок

Учебна 2017/2018 година

Критерии за първи срок – Заповед на директора на ПГРТО

Критерии за втори срок – Заповед на директора на ПГРТО

Учебна 2018/2019 година

Критерии за първи срок – Заповед на директора на ПГРТО

Критерии за втори срок – Заповед на директора на ПГРТО

Учебна 2019/2020 година

Критерии за първи срок – Заповед на директора на ПГРТО

Учебна 2020/2021 година

Критерии и Заповед на директора на ПГРТО – Първи срок

Критерии и Заповед на директора на ПГРТО – Втори срок

Учебна 2021/2022 година

Критерии и Заповед на директора на ПГРТО – Първи срок

Критерии и Заповед на директора на ПГРТО – Втори срок

Учебна 2022/2023 година

Критерии и Заповед на директора на ПГРТО – Първи срок

Критерии и Заповед на директора на ПГРТО – Втори срок

Учебна 2023/2024 година

Критерии и Заповед на директора на ПГРТО – Първи срок

Критерии и Заповед на директора на ПГРТО – Втори срок

Comments are closed.