ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Стипендии за първия срок на учебната 2014/2015 година

З А П О В Е Д  № РД 18 – 78 от 15.10.2014 г.

за утвърждаване  стипендиите на ученици след завършено основно образование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.