ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Среща на ПГРТО с работодатели

         На 9 декември 2015 година в зала „Орион“ се проведе традиционната среща на ПГРТО – Плевен с партньори и работодатели в областта на професионалното образование. Събитието бе открито от директора на училището, госпожа Невена Арабаджиева, която представи добрите практики и успехите в обучението през изминалата учебна година.

          Срещата продължи с разговор между учители и работодатели за сериозните нужди, които изпитват местният и регионалният бизнес от специалисти в областта на хлебопроизводството, сладкарството, ресторантьорството и търговията, каквито подготвя нашата професионална гимназия. Единодушно бе изразено мнението, че Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – гр. Плевен трябва да заяви и за следващата учебна година прием по същите специалности, по които се обучават  ученици до този момент, а новооткритата и модерно оборудвана работилница по готварство и карвинг дава основания отново да се обяви прием и по специалността „Карвинг“.

           Събитието завърши  с демонстрации на карвинг, декорация на сладкиши със суха четка и декантиране на вино. Учениците бяха подготвили и много красива маса с изделия за кетъринг.

 

 

Comments are closed.