ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Специалности

Паралелка Професия Специалност
Ресторантьор Кетъринг
Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки
Ресторантьор Кетъринг
Ресторантьор Кетъринг
Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки
Хлебар-сладкар Декорация на сладкарски изделия
10А Ресторантьор Кетъринг
10Б Ресторантьор Кетъринг
10В Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки
11А Ресторантьор Кетъринг
11Б Ресторантьор Кетъринг
11В  Икономист Икономика и мениджмънт
11В Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки
 11Г – задочна форма Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки
12А Ресторантьор Кетъринг
12Б Ресторантьор Кетъринг
12В Икономист Икономика и мениджмънт
12В Хлебар-сладкар Декорация на сладкарски изделия
12Г Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки

 

Comments are closed.