ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Специалности

Паралелка Професия Специалност
Ресторантьор Кетъринг
Готвач

Съдебен служител

Производство на кулинарни изделия и напитки

Съдебна администрация

Ресторантьор Кетъринг
Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки
10А Ресторантьор Кетъринг
10Б Ресторантьор Кетъринг
10В Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки
10В Хлебар – сладкар Декорация на сладкарски изделия
11А Ресторантьор Кетъринг
11Б Ресторантьор Кетъринг
11В Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки
12А Ресторантьор Кетъринг
12Б Ресторантьор Кетъринг
12В Икономист Икономика и мениджмънт
12В Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки

Comments are closed.