ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Проект „Иновации в действие“

Четирима учетели, двама ученици, заместник-директорът Цветана Маринова и директорът на ПГРТО – Плевен Невена Арабаджиева посетиха  на 15 и 16 ноември 2019 г. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Асеновград. Гостуването бе по мобилност от Националната програма „Иновации в действие“, свързана и с НП „Иновативно училище“,  по която гимназията ни  работи за първа година. Гости на асеновградчани бяха и учители и ученици от СУ „Проф д-р Асен Златаров“ – Първомай – иновативно училище от две години.  НП „Иновации в действие“ има за цел различни училища да обменят опит, да се подкрепят при създаването на иновативна учебна среда и да създадат трайни партньорски отношения.

Преди открития урок на тема „Пътуване“ се проведоха паралелни работни срещи с учениците и с учителите за представяне на иновацията. Тя е насочена към използването на иновативни методи на преподаване в часове по английски език  – разширена подготовка за VIII б клас, профил „Чужди езици“. Уеб – базираното проектно обучение е в основата на иновацията. То  има за цел да развие водещи умения на учениците, необходими през 21 век: критическо мислене, творчески заложби, комплексно решаване на проблеми, координиране с другите при екипна работа, умения за водене на преговори и постигане на съгласие, презентационни умения и гъвкаво прилагане на знанията. В резултат на иновация учениците трябва да усвоят определен брой уеб инструменти, с които да могат да работят в процеса на своето обучение и през следващите учебни години, да създават готови продукти, които да споделят със своите съученици, учители и родители. По този начин те  развиват и своите презентаторски умения. Развиването на много добри до отлични комуникативни умения по английски език е очакван резултат от прилагането на иновативната практика.

След работната среща,  която за учениците протече като уъркшоп, всички те участваха в ритуално засаждане на „дърво на приятелството“ и пускане на балони с техните мечти.

Интегрираният урок “Тravel Broadens the mind” /“Пътуване“/ впечатли всички присъстващи с умелото комбиниране на четири учебни дисциплини в рамките на един учебен час – английски език, физическо възпитание и спорт, информационни технологии и математика. Проведе се по метода на „Обърнатата класна стая“ и бе използван разнообразен работен инструментариум – онлайн инструменти: Padlet, Socrative, Learning Apps, Edpuzzle, чрез които не само се ангажира вниманието на учениците, но и се активира учебният процес. Те помагат на учащите да повишат своята мотивация за работа и да усвояват учебното съдържание по забавен, интересен и запомнящ се начин.

Интегрираният урок  ни демонстрира как ученето може да бъде едновременно приятно и полезно занимание. Екипната работа, лекотата, с която се преминава от една учебна дисциплина към друга, практическата насоченост на поставените задачи, игровият подход, състезателният елемент – всичко това даде възможност и на участниците, и на публиката да получат знания, да развият умения, като се забавляват.  Работата в екип в името на децата със сигурност дава резултат. Учениците приложиха знанията си по много интересен и завладяващ начин.

След открития урок се проведе работна среща за обмяна на добри практики между екипите на трите училища и връчване на сертификати за участие в мобилността.

„С благодарност към двете иновативни училища и екипите от учители и ученици, които ни гостуваха – можещи, знаещи, активни и отдадени на българското образование и бъдещето!
Ползотворна работа и бъдещо сътрудничество очакваме и с двете училища след обмяна на толкова много добри практики. В името на децата на България! “ – написаха в социалната мрежа Facebook домакините от Асеновград.

 

 

Comments are closed.