ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Прием

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО  РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  –  ПЛЕВЕН

Обявява прием на ученици за учебната 2019/2020 г. по следните професии и специалности:

 Прием за учебната 2019/2020 година

Дневна форма на обучение: след  завършено основно образование след 7-ми клас

1. Професия – „Ресторантьор”, Специалност „Кетъринг”, професия „Ресторантьор“- с разширено изучаване на английски език

2. Професия „Готвач“, Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“, – с разширено изучаване на английски език

3. НОВО!!!   Специалност „Съдебна администрация“, професия „Съдебен служител“ – с разширено изучаване на английски език              Полезна информация    Търсят се съдебни секретари

4. Професия „Хлебар-сладкар“,  Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“, – с разширено изучаване на английски език

График за подаване на документи, тестове, резултати от класиране

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Училището работи по национални и международни програми. Летните производствени практики се провеждат  във водещи туристически обекти в Плевен и курортен комплекс “Златни пясъци”.

    ПГРТО разполага с:

 • ­Учебна сграда;
 • Модерно оборудвани кабинети: – за компютърна подготовка; – за езикова подготовка; – за учебно-тренировъчна фирма; – класни стаи
 • Библиотека с богат, разнообразен, тематично комплектован библиотечен фонд;
 • Непрекъснат достъп до Интернет;
 • Училищен павилион с богат асортимент закуски – собствено производство;
 • Модерно медицинско обслужване;
 • Учебно-производствена база „Орион”;
 • Многофункционална зала кетъринг и презентации;
 • Кабинети по сервиране и барманство;
 • Учебни работилници по готварство;
 • Учебни работилници по хлебопроизводство и сладкарство;
 • Високо квалифициран екип от  учители по всички дисциплини;
 • Практически ориентирано професионално образование.

Елате при нас, станете част от екипа на ПГРТО!

Comments are closed.