ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Прием

Уважаеми родители на седмокласници,

Резултатите от изпитите от Национално външно оценяване в VII клас и от изпитите за проверка на способностите са обявени на страницата на МОН, на адрес: https://priem.mon.bg. Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.

В периода от 03 до 05.07.2019 г. включително ще се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас в неспециализираните училища, по профили и специалности от професии в държавните и общинските училища за учебната 2019/2020 година. Информация за паралелките, в които ще се извършва прием е публикувана в раздел „Прием“, на сайта на РУО – Плевен.

За учебната 2019/2020 година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще се извършва само по електронен път /online/.

Два са вариантите на подаване на заявление:

Първи вариант – самостоятелно подаване:

Заявлението за участие в приема може да бъде подадено самостоятелно от родителя и ученика, от всеки компютър с интернет в електронната платформа на адрес: https://priem.mon.bg, като се използва индивидуален код за достъп от служебната бележка. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание. Подалите самостоятелно заявления по интернет, не следва да подават документи в училищата – центрове.

Обръщаме Ви внимание, че при кандидатстване за професионални паралелки е необходимо да се прикачи медицинско свидетелство, за което системата извежда съобщение. Ако до началото на класирането не сте прикачили медицинско свидетелство, то желанията за професионални паралелки ще бъдат автоматично деактивирани.

Втори вариант – подаване на заявление на място в училището – център:

Заявление за участие в приема може да бъде подадено в училище-център, определено от началника на РУО – Плевен (по-долу са посочени училищата, в които ще могат да се подават заявления).

В училищата – центрове могат да се приемат заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си, но за предпочитане е заявлението да се подаде в най-близкото в района училище, за да става обработката на документите по-бързо.

Преди подаване на заявлението в училището – център е необходимо добре да бъдат обмислени добре паралелките, за които ще кандидатства, както и тяхната последователност при подреждането им в заявлението. В заявлението се започва от най-желаните и предпочитани паралелки към по-малко желаните. Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Няма ограничения за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже извън класирането, ако балът му не е бил достатъчен, поради малко на брой посочени желания.

Когато заявлението се подава в училището – център за прием на документи, определено длъжностно лице въвежда в информационната система желаните паралелки, като спазва поредността на желанията, в присъствието на родителя и ученика. Въведеното заявление в системата се отпечатва и се подписва от ученика, неговия родител/настойник и от длъжностното лице обработило заявлението.

Допустимо е едновременно да се кандидатства, както за прием в училищата в област Плевен, така и в други области. За всяка област се подава отделно заявление в сайта https://priem.mon.bg. При обявяване на първо класиране ученикът избира къде да се запише, ако е приет на две места.

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават следните документи:

 1. Заявление за участие в класиране по образец.
 2. Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Длъжностното лице сканира и прикачва медицинското свидетелство. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.
 3. Данните за балообразуващите предмети от свидетелството за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система и не се носят от ученика.

      Копие на свидетелство за основно образование се представя само от кандидати от училища от друга област или когато основното образование не е придобито в годината на кандидатстване.

Училища – центрове за прием на документи

за участие в първи етап (03 – 05 юли 2019 г.) и за трети етап (24-25 юли 2019 г. вкл.) на класиране

за приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършен VІІ клас –  ЗА ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Община Училище-център, населено място Адрес Ще приема документи на:
БЕЛЕНЕ ОУ „Васил Левски“ Белене ул. „Еп.Евгений Босилков“ №1 I и III етап
ГУЛЯНЦИ СУ „Христо Смирненски“ Гулянци ул.“Г.С.Раковски“

№19

I и III етап
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ СУ „Евлоги Георгиев“ Тръстеник ул.“Ф.Александров“

№14

I етап
  СУ „Васил Априлов“ Долна Митрополия ул.“Трети март“ №29А I и III етап
ДОЛНИ ДЪБНИК ПГСС „Проф. Иван Иванов“ Долни Дъбник ул. „Владимир Стойчев“ №1 I и III етап
  СУ „Христо Ботев“ Долни Дъбник ул.“Христо Янчев“ № 58 I етап
ИСКЪР СУ „Христо Смирненски“ гр. Искър ул. Георги Димитров 43 I и III етап
КНЕЖА ПГ по земеделие „Стефан Цанов“ Кнежа ул.“Марин Боев“ № 5 I и III етап
  ОУ „Васил Левски“ Кнежа Ул. „Опълченска“84 I етап
ЛЕВСКИ ПГССТ „Никола Вапцаров“ Левски ул.“Индустриална“- 1 I и III етап
  ОУ „Максим Горки“ Левски
ул. „В.Априлов“ № 50
I етап
НИКОПОЛ СУ „Христо Ботев“ Никопол ул. „Сливница“ 7 I и III етап
  ОУ „Патриарх Евтимий“ Новачене ул. “ Христо Ботев“ 2 I етап
ПОРДИМ ОбУ „Никола Вапцаров“ Вълчитрън с. Вълчитрън I етап
  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Пордим ул“Иван Божинов“ № 11 I и III етап
ЧЕРВЕН

БРЯГ

ОбУ „Отец Паисий“ Радомирци ул. „Скобелев“ № 3 I етап
  ПГМЕТ „Девети май“ Червен бряг ул.“Християнска“ 31 I и III етап
  ОУ „Христо Смирненски“ Червенбряг ул.“Паисий“ 37 I етап
  СУ „Христо Смирненски“ Койнаре ул. „Тома Петков“№ 25 I и III етап
ПЛЕВЕН ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Търнене ул. „Иван Митов“ № 2 I етап
  ОУ „Св. Климент Охридски“ Буковлък ул.“Площадна“№ 7 I етап
  СУ „Христо Ботев“ Славяново ул.“Маршал Толбухин“ № 6 I етап
  ПГ по подемна, строителна и транспортна техника „Георги С. Раковски“ Плевен ж.к.“Сторгозия“ I етап
  ОУ „Д-р Петър Берон“ Плевен кв.Сторгозия ул.“Д-р П.Берон“№ 2 I етап
  СУ „Стоян Заимов“ Плевен кв. „Сторгозия“ I и III етап
  ДФСГ „Интелект“ Плевен ж.к. Дружба I и III етап
  ОУ „Йордан Йовков“ Плевен ул. „Петко Каравелов“ № 22 I етап
  ПГМЕТ – Плевен Ул. „Климент Охридски“ 25 I и III етап
  СУ „Иван Вазов“ Плевен Ул.“Иван Вазов“ № 46 I етап
  ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен ул. „Цар Самуил“ № 2 I и III етап
  Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – Плевен Ул. ,,Александър Стамболийски“ 22 I етап

Работно време на училищата – центрове за прием на документи

от 8.00 ч. – 18.00 ч.

До 11 юли 2019 г. вкл. ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

До 16 юли 2019 г. вкл. – записване на приетите ученици на първи етап класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране.

До 18 юли 2019 г.  – обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране.

До 22 юли 2019 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап.

На 23 юли 2019 г. вкл. – обявяване на незаетите места след втори етап на класиране.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО  РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  –  ПЛЕВЕН

Обявява прием на ученици за учебната 2019/2020 г. по следните професии и специалности:

 Прием за учебната 2019/2020 година

Дневна форма на обучение: след  завършено основно образование след 7-ми клас

1. Професия – „Ресторантьор”, Специалност „Кетъринг”, професия „Ресторантьор“- с разширено изучаване на английски език

2. Професия „Готвач“, Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“, – с разширено изучаване на английски език

3. НОВО!!!   Специалност „Съдебна администрация“, професия „Съдебен служител“ – с разширено изучаване на английски език              Полезна информация    Търсят се съдебни секретари

4. Професия „Хлебар-сладкар“,  Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“, – с разширено изучаване на английски език

График за подаване на документи, тестове, резултати от класиране

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Училището работи по национални и международни програми. Летните производствени практики се провеждат  във водещи туристически обекти в Плевен и курортен комплекс “Златни пясъци”.

    ПГРТО разполага с:

 • ­Учебна сграда;
 • Модерно оборудвани кабинети: – за компютърна подготовка; – за езикова подготовка; – за учебно-тренировъчна фирма; – класни стаи
 • Библиотека с богат, разнообразен, тематично комплектован библиотечен фонд;
 • Непрекъснат достъп до Интернет;
 • Училищен павилион с богат асортимент закуски – собствено производство;
 • Модерно медицинско обслужване;
 • Учебно-производствена база „Орион”;
 • Многофункционална зала кетъринг и презентации;
 • Кабинети по сервиране и барманство;
 • Учебни работилници по готварство;
 • Учебни работилници по хлебопроизводство и сладкарство;
 • Високо квалифициран екип от  учители по всички дисциплини;
 • Практически ориентирано професионално образование.

Елате при нас, станете част от екипа на ПГРТО!

Comments are closed.