ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Прием на ученици

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО  РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  –  ПЛЕВЕН

Обявява прием на ученици за учебната 2020/2021 г. по следните професии и специалности:

„Поглед към бъдещето“ – Прием за новата учебна година

ПГРТО – УСПЕХЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО РАЗВИТИЕ! /автор Ивайла Линкова – 11а клас/

Рекламен клип „Къде да уча през следващата учебна година?“

ВАЖНО!!! ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

НОВО! Професия „Асистент на лекар по дентална медицина“

Дневна форма на обучение: след  завършено основно образование след 7-ми клас

1. Професия – „Ресторантьор”, Специалност „Кетъринг”, професия „Ресторантьор“- с разширено изучаване на английски език

2. Професия „Готвач“, Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“, – с разширено изучаване на английски език

3. Професия „Съдебен служител“, Специалност „Съдебна администрация“ – с разширено изучаване на английски език              Полезна информация    Търсят се съдебни секретари

4. НОВО!!!  Професия „Асистент на лекар по дентална медицина“ –  с разширено изучаване на английски език

II. Допълнителен план-прием след завършен 10 клас, за ученици от обединените училища

За първи път от тази година ще се извърши допълнителен държавен план-прием на ученици, завършили първи гимназиален етап на средното образование (10 клас) в обединените училища, съгласно чл.79 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  Училища, които извършват прием са:

Професионална гимназия по ресторантьорство, тъговия и обслужване – гр. Плевен;

– Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Никола Фичев“ гр. Плевен;

– Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май“ – гр. Червен бряг.

График за подаване на документи, тестове, резултати от класиране

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Училището работи по национални и международни програми. Летните производствени практики се провеждат  във водещи туристически обекти в Плевен и курортен комплекс “Златни пясъци”.

    ПГРТО разполага с:

 • ­Учебна сграда;
 • Модерно оборудвани кабинети: – за компютърна подготовка; – за езикова подготовка; – за учебно-тренировъчна фирма; – класни стаи
 • Библиотека с богат, разнообразен, тематично комплектован библиотечен фонд;
 • Непрекъснат достъп до Интернет;
 • Училищен павилион с богат асортимент закуски – собствено производство;
 • Модерно медицинско обслужване;
 • Учебно-производствена база „Орион”;
 • Многофункционална зала кетъринг и презентации;
 • Кабинети по сервиране и барманство;
 • Учебни работилници по готварство;
 • Учебни работилници по хлебопроизводство и сладкарство;
 • Високо квалифициран екип от  учители по всички дисциплини;
 • Практически ориентирано професионално образование.

Елате при нас, станете част от екипа на ПГРТО!

Comments are closed.