ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Председател на Районен съд – Плевен за един ден

Днес, 03.06.2023 година,  деветокласничката от специалност „Съдебна администрация“ в ПГРТО – Плевен  Цветомира Миленова Симеонова  влезе в ролята на Председател на Районен съд – град Плевен за един ден. Тя получи тази възможност, след като спечели първо място в  конкурса по машинопис, проведен през Седмицата на отворени врати в Районен съд – Плевен.
На днешния ден тя,  заедно с  осмокласника Кристиан  Андреев от  ПГТ „Алеко Константинов“ и Анна Валериева Петрикова от 7 клас на ОУ „Д-р Петър Берон“ – също  призьори в конкурс, но за есе,  седна на стола на Председателя на съда – съдия Вера Найденова и се запозна отблизо с работата на Административния ръководител на съда.
Първо тримата нови Председатели бяха запознати със задълженията, които имат служителите от регистратурата на Районен съд – Плевен, като видяха как се приемат документи и се образуват съдебни дела, а самите те имаха възможността да разпределят новопостъпилите граждански дела. Запознаха се и с работата на съдебния деловодител и имаха възможността да видят етапите, през които преминава едно дело след неговото образуване.
За участието си в инициативата Цветомира Симеонова, Кристиан Андреев и Анна Петрикова получиха от председателя на съда – съдия Вера Найденова удостоверения за участието си и малък подарък за спомен от този ден.

Comments are closed.