ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Поздравителни адреси по случай 24 май, изпратени до ПГРТО – Плевен

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛЕВЕН

Comments are closed.