ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

          На 20.11.2023 година от 13.00 часа бе проведена първата от поредица лекции, които ще бъдат осъществени от Районен съд – град Плевен в ПГРТО – Плевен в рамките на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2023/2024 година. Образователната програма се реализира по инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Тя има за цел повишаване на правната култура на подрастващите, запознаването им с правата и задълженията им като граждани на Република България, дава им познания как да не станат жертва на престъпление и как биха могли да защитят правата си.

          Днешната лекция беше представена от  съдия Димитър Кирилов към Районен съд – град Плевен –  пред ученици от единадесети и дванадесети клас, обучаващи се в специалност „Съдебна администрация“ в гимназията ни под ръководството на госпожа Габриела Григорова, като беше разгледана  темата: „Наказателно правосъдие. Престъпление (против личността и против собствеността) и нарушение. Съучастие. Наказателно отговорни лица. Наказание – понятия, цел, видове. Престъпления“.

        Учениците проявиха интерес към темата и задаваха въпроси за лек, общ, строг и усилено строг режим на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“.

        Гости на събитието бяха директорът на ПГРТО – Плевен Невена Арабаджиева и заместник-директорът Марта Костадинова.

Comments are closed.