ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Областен кръг на олимпиадата по български език и литература – учебна 2022/2023 г.

                      УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,

 

          В изпълнение на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания, утвърдени със Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена със заповед № РД 09-747/25.02.2021 г. и допълнена със Заповед № РД 09-1248/ 14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/ 23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-3084/ 17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката – Консолидирана версия, График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022/2023 година – Приложение №1, утвърден със заповед № РД09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката; Заповед РД-08-860/31.10.2022 г. на началника на РУО – Плевен за определяне на училища-координатори и училища-домакини на областните кръгове на олимпиадите в област Плевен през учебната 2022/2023 година, Ви информираме следното:

  1. Учениците, класирани за областен кръг на олимпиадата по БЕЛ, е необходимо да се явят в сградата на Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване (гр. Плевен, ул. „Цар Самуил” №2) на 25 февруари 2023 г., не по-късно от 8.20 часа.
  2. Участниците в областен кръг на олимпиадата по БЕЛ следва да носят документ за самоличност (лична карта/ ученическа лична карта/ задграничен паспорт).

Comments are closed.