ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

НП „Иновации в действие“

           Нашето  иновативно училище гостува  по Национална програма „ Иновации в действие“ на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ град  Благоевград.  Директори, учители и ученици от три училища партньори   – ПГРТО – Плевен, ПТГ „Симеон Велики“ – гр. Велики Преслав и НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев имаха възможност да се запознаят с иновативните програми за обучение на домакините. По време на визитата, изпълнена с много емоционални моменти и обмен на добри практики, бяха представени два открити интердисциплинарни урока.

       Наблюдавахме комбиниран урок по латински език и анатомия и физиология на тема „Рентгенография и лечение в денталната практика“, в който учители и ученици демонстрираха как се използват съвременните технологии в обучението – интерактивни игри, демонстрации и визуализации на рентгенографски снимки и разчитане на предписания за стоматологично лечение на латински език с активното участие на ученици от специалност „Асистент на лекар по дентална медицина“.
Вторият урок беше демонстрационен и опознавателен за всички гости от градовете Плевен, Велики Преслав и Гоце Делчев. Имахме възможност да се запознаем с географската специфика на региона, както и с традициите по отношение на готварство и лозаро-винарство в Югозападна България. Освен интерактивните визуализации и беседи, преподаватели по география и икономика и нови техники на готвене, заедно с учениците от специалност „Кетъринг“ бяха подготвили специална изненада за гостите – добърска боб чорба, която очарова всички посетители на урока.
       На следващия ден ПГТЛП „Гоце Делчев“ беше домакин и на Регионален образователен форум “Иновацията започва с теб“ за представяне на иновативни проекти и обмен на добри практики на различни училища от  Югозападния регион, включващ областите Благоевград, Перник, Кюстендил, София град и София област.
       В началото на месец юни нашата гимназия ще бъде домакин на втората мобилност по програмата.

Comments are closed.