ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ментори от ПГРТО помогнаха на децата от ЦДГ “Щастливо детство” да готвят и сервират

ШЕСТГОДИШНИТЕ ОТ ЦДГ “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” ГОТВИХА И СЕРВИРАХА В СВОЙ ПАРТИ КЛУБ

Comments are closed.