ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Медиацията като способ за решаване на спорове

На 11 март 2024 година от 10.45 часа бе проведена поредната лекция от Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се осъществява от Районен съд – град Плевен в ПГРТО – Плевен през учебната 2023/2024 година. Образователната програма се реализира по инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Тя има за цел повишаване на правната култура на подрастващите, запознаването им с правата и задълженията им като граждани на Република България, дава им познания как да не станат жертва на престъпление и как биха могли да защитят правата си.

Днешната лекция беше представена от  госпожа Албена Трифонова – медиатор,  пред ученици от единадесети и дванадесети клас, обучаващи се в специалност „Съдебна администрация“ в гимназията ни под ръководството на госпожа Габриела Григорова. Беше разгледана  темата: „Медиацията като способ за решаване на спорове“. Гости на събитието бяха: госпожа Велислава Василева – служител „Връзки с обществеността“ към  Районен съд – град Плевен, госпожа Невена Арабаджиева – директор на ПГРТО – Плевен и госпожа Цветана Маринова – заместник-директор.

Учениците проявиха интерес към темата и участваха активно по време на лекцията, като задаваха множество въпроси към лектора:

  • Какво прави медиаторът, ако емоциите в спора ескалират?
  • Може ли медиаторът да дава предложение за решаване на спора?+
  • С какъв документ приключва медиацията и каква сила има той?
  • Може ли да се прилага медиация на работното място?
  • Какво се случва, ако аз ибера един медиатор, а другата страна предпочете друг?

Comments are closed.