ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Кандидат-студентски прием в УНСС

На вниманието на зрелостниците

Връзка към сайта за кандидат-студентски прием на УНСС

 

УНСС - Кандидат-студентски прием

Comments are closed.