Заключително събитие по проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации”

Покана за участие в заключително мероприятие по проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации”