ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Завърши подготвителният етап по проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации“, програма Еразъм+

На 19 май 2021 г. се проведе родителска среща във връзка с приключването на предварителната подготовка на ученици и учители, участници в мобилността по програма Еразъм+, проект „Кулинарното предизвикателство на Италия – традиции, креативност и иновации“ .

В края на срещата всички участници получиха сертификати за успешно премината езикова и културна подготовка.

Comments are closed.