ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Електронни учебници


Електронно четими учебници

„Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.


Издателска група „Анубис” ООД, „Булвест 2000” ООД, „Клет България” ООД, Oxford University Press:

https://sales.anubis-bulvest.com/parents/login


Издателство „Архимед 2“: http://www.arhimedbg.com/


„БГ Учебник” ЕООД: http://bguchebnik.com/bel/


ИК „Домино” ЕООД: http://ebook.domino.bg


СД „Педагог 6”: https://pedagog6.com


„Изкуства” ЕООД: https://izkustva.bg/Издателска група „Просвета”: http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti


ИК „Рива” АД: https://uchebnicite.bg/


Comments are closed.