ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Електронни учебници

Предлагаме Ви електронните учебници по общообразователна подготовка.

12 клас:
Български език, издателство Просвета
Литература, Издателство Сиела
Математика, Издателство Труд
Свят и личност, Издателство Сиела
Comments are closed.