ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Дни на отворените врати в ПГРТО

На 3. и 4. май 2023 година ПГРТО – Плевен отвори гостоприемно вратите си за кандидат-гимназистите от града и региона и техните родители и учители. Благодарим им за проявения интерес и за заявеното желание да станат наши ученици.

Comments are closed.