ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

ДЗИ и ДИ за ПК

ВАЖНО ЗА ВАС, ЗРЕЛОСТНИЦИ!

Държавни зрелостни изпити
/2016-2017 учебна година/

ГРАФИК
на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2016-2017 г.

 Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ 06.03.2017г./17.03.2017г.
Допускане до ДЗИ до 18.05.2017 г.
Обявяване на списъци с разпределение на зрелостниците по училища, сгради и залиИздаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 18.05.2017 г.
Оценяване на изпитните работи 20.05.2017г./04.06.2017г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ до 09.06.2017 г.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ – 2017 година

Сесия май-юни

Български  език и  литература – 19.05.2017 година начало 8 часа.

Втори държавен зрелостен изпит  –  22.05.2017 г. начало 8 часа.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – 26 май – 1 юни 2017 г.

Сесия август – септември

Български език и литература – 29.08.2017 година, начало 8 часа.

Втори държавен изпит – 30.08.2017 година, начало 8 часа.

Подробна информация за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2016-2017 година можете да намерите на следните адреси:

http://zamatura.eu/

Актуална информация за ДЗИ 2017 г. от МОН

Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация

Чл. 36 от ЗПОО (Изм. -ДВ, бр. 103 от 2002г.)(1) Държавните изпити по теория на професията и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Comments are closed.