ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ден на ученическото самоуправление

Днес, 9 май 2013 г., по традиция в ПГРТО – гр. Плевен се проведе  ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Учениците влязоха не само в ролите на преподаватели в часовете. Те поеха цялото управление  на гимназията, като замениха ръководството, административния  и помощния персонал. Днес образователно- възпитателните и административните дейности се извършваха от учениците. Учители и ученици разчупиха рутината на задълженията си и влязоха за пореден път в една необикновена за ежедневието си роля.

Ръководството на гимназията бе представено от дванадесетокласника Силви Чалъков, който за втора година пое функциите на директор, и десетокласничките  Калина Кирова  и Виктория Петрова в ролята на  заместник-директори.

Самоуправлението в училище е събитие, което носи както много положителни емоции, така и полезна информация за образователно-възпитателния процес. Голяма част от учениците не просто решиха да заместят своите преподаватели в часовете, а се превърнаха и в истински „учители”- добре подготвени, желаещи казаното от тях да бъде разбрано от съучениците им, изискващи знания и дисциплина в часовете.
През годините участниците в Деня на самоуправлението са убедени, че такива изпитания са полезни за всеки млад човек. Този ден е възможност за учениците да покажат най-доброто от себе си.

Денят на Европа се превърна в Ден на поетата отговорност за учениците на гимназия.

Comments are closed.