ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ден на ученическото самоуправление 2018 в ПГРТО – Плевен

На 09.05.2018 г. в ПГРТО – Плевен по идея на Училищния ученически съвет се проведе Ден на ученическото самоуправление. В образователната инициатива, посветена на Деня на Европа, традиционно се включиха гимназистите от  VIII, IX, X и XI клас. Учениците с ентусиазъм и вълнение заеха местата на своите учители, на директора, заместник-директорите, на административния персонал, хигиенистите и охраната.

Възпитаници със заслуги за издигането на авторитета на училището поеха управлението на институцията за един ден и отблизо се запознаха с естеството на работа на ръководството. Отговорностите на директора на гимназията пое Ирен Петрова от XI в клас, специалност „Икономика и мениджмънт“, която преди няколко месеца бе и мениджър за един ден в хипермаркет Практикер. Нейни заместници станаха съучениците й Памела Илиева и Иван Георгиев. Ръководният екип  извърши проверки, наблюдава уроци, проверява посещаемостта на учениците и следяха за спазване на  дисциплината в класните стаи.

Влизайки в ролята на учители, учениците работиха с дневниците, попълваха учебна документация и поднесоха по интересен и забавен начин учебния материал.

Администраторите Преслава Панова и Мария Лачева изготвиха проекти на различни заповеди, запознаха се с входяща и изходяща кореспонденция. Счетоводителката Вяра Панчева научи много за специализираните счетоводни програми и за начина на приложението им в работата на училищната администрация.

Гимназисти активно и равностойно участваха и в дейността на екип, осигуряващ чистотата в училище – почистваха коридори и стаи, извършваха ремонтни дейности, което ги доведе до извода, че трябва да пазят училищната собственост и хигиена.Следиха за хигиената в училищната сграда и двора и осъществяваха стриктно пропускателния режим на входа на училището.

Денят премина с много настроение и емоции. Единодушно всички изразиха мнение, че учителската професия е трудна и отговорна, че само с компетенции, отговорност, добра комуникация и активно участие на учениците се постига ефективност в учебния час. Благодариха на своите учители, които ги обичат, вдъхновяват и мотивират и им помагат при реализацията на мечтите и целите им.

 

Comments are closed.