ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Ден на математиката и на числото Пи

Традицията е спазена! За пореден път учениците от ПГРТО честваха деня на числото Пи и по този начин откриха част от красотата и тайнството на математиката.

 Никое число не може да се похвали със славата на Пи. Но знаем ли точно защо? Пи, или по-известният му гръцки символ π, се дефинира като отношението от обиколката на окръжност и диаметъра й – една сравнително проста концепция. Тук обаче се намесва характеристиката му на „нерационално число“, което означава, че точната му стойност е практически непознаваема. Компютърни програми са изчислили милиарди цифри след запетаята от Пи, които започват с 3.14159265358979323…, но тъй като няма разпознаваем модел в последователността на цифрите, изчисляването му може да продължи хилядолетия цифра по цифра и никога няма да знаем коя цифра ще се появи след това. Оставени, цифрите на Пи ще продължат своята безсмислена последователност до вечността.

     Но всевалидността на Пи не свършва с математиката. Числото присъства навсякъде в природата. Разбира се, навсякъде, където има окръжности като слънчевия диск или двойната спирала на ДНК, зеницата на окото и концентричните кръгове, които се образуват във водата.

   Това ни показаха и възпитаниците на ПГРТО – Плевен, напътствани от своя учител по математика господин Анатоли Андреев.

   По интересен и дори забавен начин  Емил, Преслав, Антоана, Елвира, Станислав, Рени и Анна-Мария ни запознаха със златното сечение и божествената пропорция, с историята на простите числа, с бързи и лесни начини за умножаване на двуцифрени числа с едноцифрени, двуцифрени и трицифрени числа. Разказаха ни за българина Илия Петров, наречен „най-бързото сметало в света“, за Витрувианския човек на Леонардо да Винчи и ни показаха своите „трофеи“ от „Математически лов на предмети“ в Плевен и в парк Кайлъка.

    Велизар впечатли публиката с умението си да реди за по-малко от 2 минути Рубик кубче.

    Ученици от различни класове на ПГРТО – Плевен се състезаваха кой ще запомни и възпроизведе най-много десетични знаци на числото Пи.

    За втора поредна година победител в надпреварата стана  Гюлфаре Станиславова от 10б клас, запаметила над 200 знака и надградила сериозно миналогодишното си постижение. Нейният успех бе възнаграден със сертификат.

    За финал на събитието екипът бе подготвил Quiz show, в което взе участие отбор от  четирима ученици и един учител.

Comments are closed.