ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Делегиран бюджет

Бюджет 2020 г.

Бюджет 2019 г.

Обяснителна записка за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2020 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2020 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2020 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2019 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет и информация за Счетоводния Баланс на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2019 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2019 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Анализ на  изпълнението на Делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 декември 2019 година

Бюджет 2018 г.

Уточнен план за 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2019 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 декември 2018 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет  на ПГРТО – Плевен  към 30 септември 2018 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет  и анализ на разчетни счетоводни сметки на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2018 година

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА за изпълнение на делегирания бюджет  и анализ на разчетни счетоводни сметки на ПГРТО – Плевен към 31 март 2018 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет към 31 декември 2017 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2017 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 юни 2017 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2017 година

Писмо   Утвърден бюджет за 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ  за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен  към 31 декември 2016 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2016  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2016 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2016 година

Бюджет 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ  за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен  към 31 декември 2015 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2015  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2015  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2015 година

                                                                   Бюджет 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 декември 2014  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 септември 2014  година – Обяснителна записка, Отчет за касовото изпълнение на бюджета

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2014  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2014 година

Бюджет 2014

Уточнен план за 2014

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към  31 декември  2013 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към  30 септември  2013 година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 30 юни 2013  година

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на делегирания бюджет на ПГРТО – Плевен към 31 март 2013 година

Таблица със счетоводна информация

Делегиран бюджет на ПГРТО 2013 г.

Comments are closed.