ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Хлябът български…

 ,,Хлябът български – пренесъл през времето  християнската същност на славянската душа”

от 01. 12.2009г.  до 10.05.2010 г.

          Целта на проекта  е да събере, съхрани и  възроди традицията на  производството на традиционен български хляб, като опише и визуализира типичните български рецепти   в Плевенския край. Искаме, чрез Християнската обредна практика  и традиция да отдадем нужното внимание на  хляба, като акцент в трапезата на българина възпроизвеждайки основни православни празници. Съвместно със Северняшки  ансамбъл – Плевен  ще направим въстановка  и запишем българските празници и обичаи. Имаме желанието  да направим фестивал на ,,Българския хляб” и  в дните на празника да презентираме направеното от нас. Да организираме изложба на автентичен български хляб, а Северняшкият ансамбъл и детски фолклорни състави да  пресъздадат една част от основните в православния календар християнски традиции.Искаме да  съхраним  и  пополяризираме типично българските украси на хляба, да  изготвим каталог, а той да бъде предоставен на фирмите производителки в област  Плевен и  да бъде включен в тяхното производство. Имаме желание с ваша помощ да направим най- голямата българска погача в Плевен.  Искаме да създадем Проект  за електронен учебник, който да представи нашата работа, а с него и видеофилм отразяващ Фестивала ,, …На българския хляб…”. Каталогът на традиционният български хляб  ще достигне до наши връстници с т.н. Проект на МОМН ,,Джуниър Ачийвмънт” .

         Акцентираме на връзките между паметното ни  минало, техническото ни настояще и европейското ни бъдеще, като се опитваме да пренесем през времето с помоща на ИКТ технологиите християнската  ни  същност  и я предадем на поколенията по актуален за нашето време начин.

Comments are closed.