ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Клуб „Европейско пътешествие с нож и вилица“

Представителна изява на клуба

Comments are closed.