ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Галерия УСПЕХ 2014-2015

Клуб „Краезнание и етнография“                      Клуб „Танци без граници“

Клуб „Карвинг“

20.12.2014 004 20.12.2014 005 20.12.2014 009 20.12.2014 029 20.12.2014 028 20.12.2014 020 20.12.2014 018 20.12.2014 017 20.12.2014 013 20.12.2014 010 20.12.2014 034 20.12.2014 033 20.12.2014 032 20.12.2014 031 20.12.2014 052 20.12.2014 051 20.12.2014 046 20.12.2014 044 20.12.2014 043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.