ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

УСПЕХ


Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – гр.Плевен участва в проект на МОМН BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„  – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти ( УСПЕХ ).

За учебната 2011/2012 г. са сформирани 10 групи за извънкласни занимания:

 Клуб „Екология” – ръководител: Диляна Петкова

Клуб„Краезнание” – ръководител: Биляна Тодорова

Арт – студио „Културни светове” – ръководител: Искра Иванова

Клуб „Танци без граници” – ръководител: Ивелина Генова

Клуб „Изработка на компютърна реклама и презентация“ –  ръководител: Ели Хинтоларска

Ателие „Фабрика за идеи” – ръководител: Милена Гуркова

Клуб „Моите права” – ръководител: Габриела Григорова

Клуб „Европейско пътешествие с нож и вилица” – ръководител: Марияна Петрова

Клуб „Как да се държим и обличаме в обществото” – ръководител: Нели Божинова

Клуб „Да успяваме заедно в колективните спортове” – ръководител: Виктория Калчева

Общо 150 ученици.

През новата 2012-2013 учебна година учениците от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване ще имат възможност да участват в следните извънкласни дейности по проект “УСПЕХ” – клубове, ателиета и секции:

Клуб „Екология” – ръководител: Диляна Петкова

Клуб„Краезнание и етнография  ” – ръководител: Биляна Тодорова

Арт – студио „Културни светове” – ръководител: Искра Иванова

Клуб “Танци без граници“ – ръководител: Ивелина Генова 

Ателие „Фабрика за идеи” – ръководител: Искра Траянова

Клуб „Здравословно хранене” – ръководител: Марияна Петрова

Клуб „Да успяваме заедно в колективните спортове” – ръководител: Виктория Калчева

Клуб  ”Виртуално пътешествие с езика на Пушкин” – ръководител: Мариета Тончева

Клуб „Карвинг – вълшебните ръце на готвача“ – ръководител: Татяна Михайлова

Клубове, ателиета и секции по проект “УСПЕХ” през новата 2013-2014 учебна година в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване:

Клуб „Екология” – ръководител: Диляна Петкова

Клуб„Краезнание и етнография  ” – ръководител: Биляна Тодорова

Клуб „Културен калейдоскоп” – ръководител: Искра Иванова Цекова

Студио “Без граници“ – ръководител: Ивелина Генова 

Ателие „Фабрика за идеи” – ръководител: Искра Траянова

Клуб „Делници и празници-културни традиции” – ръководител: Марияна Петрова

Секция „Да успяваме заедно в колективните спортове” – ръководител: Виктория Ботева

Клуб  ”В света на руското кино” – ръководител: Мариета Тончева

Студио „Свежа идея“ – ръководител: Татяна Михайлова

Повече информация за проекта

 Тук можете да разгледате галерията от снимки, отразяващи дейностите на клубовете през изминалите учебни години.

Галерия – учебна 2013/2014 г.

Клубове, ателиета и секции по проект “УСПЕХ” през новата 2014-2015 учебна година в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване:

Клуб „Екология” – ръководител: Диляна Петкова

Клуб„Краезнание и етнография  ” – ръководител: Биляна Тодорова

Клуб „Културни светове” – ръководител: Искра Иванова Цекова

Клуб “Танци без граници“ – ръководител: Ивелина Генова 

Ателие „Фабрика за идеи” – ръководител: Искра Траянова

Секция „Да успяваме заедно в колективните спортове” – ръководител: Виктория Ботева

Клуб  ”В света на руското кино” – ръководител: Мариета Тончева

Ателие  Карвинг „Забавна кухня“ – ръководител: Татяна Михайлова

Галерия – учебна 2014/2015 г.

Comments are closed.