ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Мисия -Точкова гора

Мисия – Точкова гора

15.02.2010 г. –  30.06.2011 г.

  Провокирани от мащабната  продукция „Аватар”,  осмисляйки  посланието на филма,  стигнахме до идеята на нашата мисия. Роден от природата , свързан завинаги със заобикалящия го свят, съвременният човек  търси своето начало и преоткрива вечната хармония с нея.  „Изграждайки” наново своята  естествена среда  искаме да провокираме младите хора на България,   да последват нашият пример. Точкова гора без край , вечна във времето… докато ни има нас , за да я създаваме… И след нас някой да продължи… 

Част от общообразователната ни подготовка е учебният предмет – Биология и опазване на околната среда. Тази дисциплина доизгражда съзнанието ни, като ни превръща в обществено ангажирани личности, съпричастни на времето,  в  което живеем. Един от основните глобални проблеми е   Опазването на околната среда. Акцентирайки на това, че Земята е нашия  дом  ние озаглавихме проекта си :  Мисия  – точкова гора.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА :

  1. Засаждане на точкова гора /поетапно/ . Тръгвайки от Плевен, преминавайки през родните ни градове и села, следвайки маршрутите на живота   да оставяме  навсякъде  след себе си по едно засадено дърво.
  2. Изграждане на  самосъзнание на  обществено – ангажирани личности, които осъзнават, застрашаващите планетата глобални и климатични промени.
  3. Популяризиране на Мисия – Точкова гора.
  4. Да спомогнем за запазване на видовото разнообразие  на флората   в  Република България.
  5. Да провокираме  гражданската съвест на подрастващите и приобщим участието на наши връстници    в  екологични  мисии и инициативи.
  6. Подчинени на мотото ,, Единни в многообразието ” да работим  за нормалното функциониране на системата: природа – човек – общество – стопанство.
  7. Да работим за промяна на консуматорското самосъзнание на човека.

Comments are closed.