ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Провеждане на дебат на тема: „Човешката намеса в природата – „за“ и „против“

На 18 май, 2012 година в ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване  се проведе дебат на тема: „Човешката намеса в природата – „за“ и „против“.

Той е част от дейностите, с които иновативният отбор на РИО – Плевен участва в Националния конкурс “Иновативни практики в управлението”. Нашето училище е част от този отбор и вече няколко месеца ние ентусиазирано изпълняваме основните цели на проекта – Медии, бизнес и училище  – всички заедно  – да работим за опазване на красивата природа на България, за повишаване  екологичната култура на подрастващото поколение, за привличане на нови последователи.

Целта на  дебата бе да  покаже отношението на учениците към околната среда и към екологичните проблеми на планетата. Те се опитаха да дадат отговор на въпроса докъде трябва да се простира желанието на човечеството да подчини природата. Дали неговото господство не е за сметка на деградирането на околната среда?

Участници в дебата бяха  учениците от ІХ-а  и  Х-в клас, организирани в два отбора. Оценка на тяхното представяне  дадоха съдиите: госпожа Невена Арабаджиева, директор на ПГРТО, госпожа Красимира Иванова, помощник-директор и госпожа Диляна Петкова, учител по биология и здравно образование и ръководител на клуб „Екология“.

Станахме свидетели на много интересен дебат, който протече в дух на спортменство и желание за достигане до общо решение на проблема за отношението на човека към неговия дом – Земята.  Въпреки че защитаваха противоположни тези,  учениците бяха единодушни в това, че за намаляване на замърсяването на природата са нужни много усилия от страна на обществото. Първата крачка към този процес е пълното осъзнаване, че природата е в ръцете на всеки един от нас, че нейното опазване зависи от нашата отговорност. Само по този начин ние ще запазим Земята и ще я предадем на следващите поколения, за да заживеем в по-чист и естествен свят.

Comments are closed.