ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Отбелязване на международния ден на птиците – 1 април. Посещение в с. Байкал.

Comments are closed.