ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Дейности

Основните дейности са заложени по месеци с конкретна цел, очаквани резултати, индикатори за успех и постигяане на прозрачност:

1.Работна среща на отбора с представителите на партньорите от страна на бизнеса и медиите – м. февруари

2. Информационни дейности за формиране на целевата група-ученици, учители, родители – м. февруари

3. Провеждане на анкета за уточняване на нивото на знания и компетентности, свързани с екологичното образование – м. февруари

4. Обявяване на конкурси – м. март:

a. За  есе (Природата), стихотворение, приказка, рисунка на тема „Природата – безценен дар“

b. Презентация „Биоразнообразието в Плевенски регион“;

c. Фотоизложба „Красотата на природата и човешкото влияние върху нея“

5. Здравословно хранене с екологични продукти – м. април

6. Отбелязване на международния ден на птиците – 1 април. Посещение в с. Байкал.

7. Участие в национална инициатива „Да почистим България за един ден“ – 22 април:

a. Почистване на районите около училището;

b. Засаждане на дръвчета, цветни лехи;

c. Оформяне на зелен кът от билки в класните стаи.

8. Занаятчийска екоработилница – изработване на изделия от рециклирана хартия, найлонови торбички и др. /чантички, украшени , сувенири/ – м. май

9. Провеждане на дебат на тема: „Човешката намеса в природата „за“ и „против“– м. май

10. Провеждане на анкета за изходно ниво на знанията и компетентностите, свързани с екологичното образование след провеждане на мероприятията – м. май

11. Заключителна инициатива – Провеждане на Екофорум.

 

 

Comments are closed.