ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Административно обслужване

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ:

 • Приемане и преместване на ученици     Изтегли документ
 • Издаване на диплома за средно образование   Изтегли документ
 • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование   Изтегли документ
 • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити    Изтегли документ
 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити     Изтегли документ
 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Изтегли документ
 • Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация Изтегли документ
 • Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
  Изтегли документ
 • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
  Изтегли документ
 • Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
  Изтегли документ

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ
Адрес:
гр. Плевен, п.к 5800,   ул. „Цар Самуил“ 2
Телефон: 064 / 827195
Факс: 064 / 827235
e-mail: pgrtopleven@abv.bg

Comments are closed.