ПГРТО – Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – град Плевен

Прием на ученици

Държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2024/2025 г., утвърден със Заповед № РД-08-256/18.04.2024 г. на началника на РУО-Плевен

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО  РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ  –  ПЛЕВЕН

Обявява прием на ученици за учебната 2024/2025 г. по следните професии и специалности:

 

ПГРТО – УСПЕХЪТ КЪМ БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ!

Дневна форма на обучение: след  завършено основно образование.

1. Професия – „Ресторантьор”, Специалност „Кетъринг”, професия „Ресторантьор“ – с разширено изучаване на английски език

2. Професия „Готвач“, Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ – с разширено изучаване на английски език

3. Професия „Съдебен служител“, Специалност „Съдебна администрация“ – с разширено изучаване на английски език
Полезна информация
Търсят се съдебни секретари

4. НОВО!!! Професия „Асистент на лекар по дентална медицина“ – с разширено изучаване на английски език

Работно време на комисията за записване на ученици в ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен, ул. „Цар Самуил” № 2   от 8:00 до 17:30 часа в стая № 109.

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023 – 2024 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Подаване на документи за участие в приема на ученици  –  05 – 07 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 12 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране13 – 17  юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране –  до 19 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране20 – 24 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране –  25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на  класиране 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране01 – 02 август 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 04 август 2023 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране07 – 08 август 2023 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиранедо 10 август 2023 г.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране11-14 август 2023 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 16 август 2023 г.
Попълване на заявление до директора на училището за поълване на свободните места след четърти етап на класиране – определя се от директора след16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО – до 14 септември 2023 г. вкл.

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Училището работи по национални и международни програми. Летните производствени практики се провеждат  във водещи туристически обекти в Плевен и курортен комплекс “Златни пясъци”.

    ПГРТО разполага с:

 • ­Учебна сграда;
 • Модерно оборудвани кабинети: – за компютърна подготовка; – за езикова подготовка; – за учебно-тренировъчна фирма; – класни стаи
 • Библиотека с богат, разнообразен, тематично комплектован библиотечен фонд;
 • Непрекъснат достъп до Интернет;
 • Училищен павилион с богат асортимент закуски – собствено производство;
 • Модерно медицинско обслужване;
 • Учебно-производствена база „Орион”;
 • Многофункционална зала кетъринг и презентации;
 • Кабинети по сервиране и барманство;
 • Учебни работилници по готварство;
 • Учебни работилници по хлебопроизводство и сладкарство;
 • Високо квалифициран екип от  учители по всички дисциплини;
 • Практически ориентирано професионално образование.

 

Елате при нас, станете част от екипа на ПГРТО!

Рекламен клип Панорама на средното образование

Comments are closed.